Kancelaria Adwokacka

Adw. Mateusz Kuźmicki

O mnie

W latach 2017 – 2020 r. odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie na egzaminie wstępnym uzyskałem jeden z najwyższych wyników wśród zdających. 

Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2779)

Certyfikowany mediator sądowy, wpisany w 2023 r. na listę stałych mediatorów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w uznanych kancelariach adwokackich na terenie województwa dolnośląskiego w których sprawy prowadziłem zarówno we współpracy z adwokatami jak i samodzielnie.

Udzielam wsparcia z wielu dziedzin prawa. 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Świadczę pomoc w zakresie szeroko pojętego p. cywilnego, m.in. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Rozwód

Reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • separację,
 • zniesienie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Alimenty

Prowadzę w imieniu Klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego,
 • alimenty na rzecz innych krewnych
 • uprawnionych do alimentacji,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • uchylenie alimentów,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • niealimentację.

Podział majątku

Wspieram Klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce m.in. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków.

Sprawy dotyczące dzieci

Świadczę pomoc dla Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków),
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

Inne sprawy dotyczące członków rodziny i bliskich

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny m.in. o:

 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zmianę ubezwłasnowolnienia,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej

Spadki

Prowadzę dla Klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • podział majątku spadkowego,
 • unieważnienie testamentu.

Adwokat Wrocław, Kancelaria Adwokacka Adw. Mateusz Kuźmicki

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz adwokata we Wrocławiu? Dowiedz się więcej o Kancelarii, a później sprawdź w jakich dziedzinach prawa specjalizuje się Kancelaria.

Celem prowadzonej przeze mnie Kancelarii adwokackiej z siedzibą we Wrocławiu jest zagwarantowanie Klientom pełnej, profesjonalnej i rzetelnej obsługi oraz pomocy prawnej, bazując na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do problemu, z którym przychodzą. Zapewniam również wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania, którego celem jest zabezpieczenie najlepszego interesu Klienta i pomyślne doprowadzenie sprawy do końca.

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w ramach stałej obsługi prawnej, jak również w formie prowadzenia poszczególnych spraw na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Atutem Kancelarii jest pełne zaangażowanie w każdą powierzoną sprawę. Z ogromną dbałością doradzam Klientom z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Mam pełną świadomość, jak delikatną materią są problemy prawne, z tego też powodu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu prowadzę sprawy rodzinne w sposób gwarantujący Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. 

Priorytetem jest dla mnie, aby sprawy powierzone przez Klientów zostały rozwiązane możliwie szybko, m.in. dzięki podjęciu mediacji, które pozwalają na wypracowanie porozumienia między stronami lub jeżeli uzyskanie porozumienia nie będzie możliwe, w drodze postępowania sądowego.

Oprócz pozasądowych metod rozwiązywania sporów między skonfliktowanymi stronami jestem wsparciem dla Klientów na sali sądowej. 

Moja współpraca z Klientami bazuje na partnerskich relacjach, które oparte są na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu potrzeb Klienta i maksymalnym zabezpieczeniu Jego interesów. 

Poza tradycyjnymi spotkaniami w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu, możliwe są także nowoczesne formy porozumiewania się i wymiana dokumentacji w formie elektronicznej. Dzięki temu udzielam wsparcia nie tylko we Wrocławiu, ale także na odległość. 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umówienie spotkania w miejscu zamieszkania Klienta.

Możliwe jest umówienie konsultacji  w innych dniach i godzinach niż praca Kancelarii.

Pomoc prawna świadczona jest na terenie Wrocławia oraz całej Polski.

W celu skorzystania z porady prawnej konieczne jest uprzednie umówienie spotkania.

Zapraszam do kontaktu.

Konsultacja