Kancelaria adwokacka Wrocław

Adw. Mateusz Kuźmicki

Kancelaria adwokacka Wrocław - adw. Mateusz Kuźmicki

W latach 2017 – 2020 r. odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie na egzaminie wstępnym uzyskałem jeden z najwyższych wyników wśród zdających. 

Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2779)

Certyfikowany mediator sądowy, wpisany w 2023 r. na listę stałych mediatorów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w uznanych kancelariach adwokackich na terenie województwa dolnośląskiego w których sprawy prowadziłem zarówno we współpracy z adwokatami jak i samodzielnie.

Udzielam wsparcia z wielu dziedzin prawa. 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Świadczę pomoc w zakresie szeroko pojętego p. cywilnego, m.in. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Rozwód

Reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • separację,
 • zniesienie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Alimenty

Prowadzę w imieniu Klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego,
 • alimenty na rzecz innych krewnych
 • uprawnionych do alimentacji,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • uchylenie alimentów,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • niealimentację.

Podział majątku

Wspieram Klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce m.in. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków.

Sprawy dotyczące dzieci

Świadczę pomoc dla Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków),
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

Inne sprawy dotyczące członków rodziny i bliskich

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny m.in. o:

 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zmianę ubezwłasnowolnienia,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej

Spadki

Prowadzę dla Klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • podział majątku spadkowego,
 • unieważnienie testamentu.

Kancelaria adwokacka Wrocław

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w realizacji Twoich celów. Kancelaria adwokacka Lexay mieści się w samym centrum Krakowa. Chociaż nasza siedziba znajduje się w Krakowie, to oferujemy nasze usługi prawnicze nie tylko mieszkańcom tego miasta, ale również osobom spoza Polski, które potrzebują wsparcia prawnego w kraju. Nasza profesjonalna wiedza, wspierana latami ciągłego doskonalenia i praktyki, umożliwia nam udzielanie kompleksowej pomocy prawnej w różnych dziedzinach.

Naszym priorytetem jest dobro klienta, dlatego kładziemy duży nacisk na efektywną komunikację. Podchodzimy do każdej sprawy z pełnym profesjonalizmem, jednocześnie zachowując empatię, co pozwala na budowanie trwałych relacji z naszymi klientami.

Konsultacje i doradztwo prawne

Adwokat we Wrocławiu świadczący usługi doradcze dla osób, które znalazły się w niejasnej sytuacji prawnej. Różnego rodzaju wypadki, naruszenia mienia czy nietykalności mogą być powodem pogorszenia sytuacji w Twoim domu. Pozwól nam pomóc Ci podjąć pierwsze kroki, by przywrócić Twoje życie do normy.

Obsługa prawna firm

Dlaczego stała obsługa adwokata jest niezbędna? Organizacja biznesu jest kluczem do sukcesu – wiedzą o tym właściciele i prezesi dobrze prosperujących firm. Dlatego ważne jest obsadzanie stanowisk odpowiednio wykwalifikowanymi osobami. Zabezpieczenie w postaci współpracy z kancelarią adwokacką jest zatem niezbędne, zwłaszcza gdy w grę wchodzą duże pieniądze.

Reprezentacja w sądzie

Prawo jest skomplikowane, dlatego współpraca z adwokatem, mimo że wydaje się kosztowna, w efekcie może zaoszczędzić Ci pieniędzy i rozczarowań. Jesteśmy profesjonalistami i wiemy jakie zasady obowiązują na sali sądowej. Radzimy sobie ze stresującymi warunkami, dzięki czemu potrafimy odpowiadać na trudne pytania i twardo argumentować swoje stanowisko.

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem

Przygotowanie do pierwszej wizyty w kancelarii adwokackiej jest istotne. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Wizyta u adwokata zazwyczaj ma miejsce po nieprzyjemnym incydencie związanym z konfliktem osobistym lub finansowym. Niezależnie od natury problemu, który przysparza Ci zmartwień, rozumie się, że sytuacja ta może wywołać stres. Aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu, warto dobrze przygotować się do pierwszej wizyty w kancelarii.

Początkowa konsultacja z adwokatem pozwoli Ci bliżej poznać przyszłego przedstawiciela oraz ocenić, czy jesteś zainteresowany kontynuacją współpracy. Kluczowe jest dostarczenie jak największej ilości konkretnych informacji, które pozwolą adwokatowi zrozumieć przyczyny i znaleźć rozwiązanie Twojego problemu.

Zanim przyjdziesz na spotkanie, przygotuj kopie wszystkich dokumentów, które mogą być związane ze sprawą, nawet jeśli wydają się mało istotne. Dokumenty te stanowią kluczowe źródło informacji dla prawników i mogą być niezbitymi dowodami w sprawie.

Wspólnie z adwokatem określ cel wizyty – czy potrzebujesz, na przykład, pomocy w przygotowaniu dokumentu, uzyskaniu opinii na temat umowy lub wsparcia w negocjacjach? Być może planujesz złożenie pozwu o rozwód lub otrzymałeś pozew i potrzebujesz adwokata rodzinnego. Może masz pytania dotyczące oskarżeń prawnych lub chciałbyś dowiedzieć się, czy przysługuje Ci odszkodowanie?

Z uwagi na stres, który może towarzyszyć klientom podczas takiej rozmowy, zapisz pytania na kartce. To pozwoli uniknąć zapomnienia o istotnych kwestiach. Warto także stworzyć chronologiczny opis całej sytuacji, pamiętając, że nawet pozornie nieistotne informacje mogą okazać się kluczowe w ocenie adwokata.

Adwokat Wrocław - pomoc prawna

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Szukasz adwokata w rejonie Wrocławia? Dowiedz się więcej o naszej Kancelarii i zapoznaj się z naszymi obszarami specjalizacji.

Nasza Kancelaria adwokacka z siedzibą we Wrocławiu ma na celu zapewnić naszym Klientom kompleksową, profesjonalną i rzetelną obsługę prawną, opartą na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie gwarantujemy indywidualne podejście, a także dążenie do znalezienia najlepszego rozwiązania, które służy interesom Klienta i prowadzi do pomyślnego zakończenia sprawy.

Oferujemy usługi prawnicze w formie stałej obsługi prawnej oraz reprezentacji w konkretnej sprawie na różnych etapach – począwszy od przedprocesowego, poprzez proces sądowy, aż po egzekucję.

Jesteśmy znani z pełnego zaangażowania w każdą powierzona nam sprawę. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Rozumiemy delikatność tych kwestii i dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w sprawach rodzinnych.

Nasz priorytet to szybkie rozwiązanie spraw, często poprzez mediację, która umożliwia osiągnięcie porozumienia między stronami. W przypadku niemożliwości porozumienia, podejmujemy działania sądowe.

Nie tylko oferujemy pozasądowe metody rozwiązywania sporów, ale także reprezentujemy Klientów na sali sądowej.

Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu jego interesów.

Oprócz tradycyjnych spotkań w naszej siedzibie we Wrocławiu, oferujemy również nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, co umożliwia nam świadczenie usług na odległość.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu zamieszkania Klienta.

Dostosowujemy się do różnych dni i godzin, aby sprostać potrzebom Klientów.

Nasze usługi prawnicze są dostępne na terenie Wrocławia i całej Polski.

Aby skorzystać z naszej pomocy prawnej, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Zapraszamy do kontaktu.

Konsultacja