O Kancelarii

Celem prowadzonej przeze mnie Kancelarii adwokackiej z siedzibą we Wrocławiu jest zagwarantowanie Klientom pełnej, profesjonalnej i rzetelnej obsługi oraz pomocy prawnej, bazując na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do problemu, z którym przychodzą. Kancelaria zapewnia wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania, którego celem jest zabezpieczenie najlepszego interesu Klienta i pomyślne doprowadzenie sprawy do końca.

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w ramach stałej obsługi prawnej, jak również w formie prowadzenia poszczególnych spraw na etapie:

  • postępowania przedsądowego, 
  • sądowego 
  • egzekucyjnego

Atutem Kancelarii jest pełne zaangażowanie w każdą powierzoną sprawę. Z ogromną dbałością doradzam Klientom m. in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Priorytetem jest dla mnie, aby sprawy powierzone przez Klientów zostały rozwiązane możliwie szybko, m.in. dzięki podjęciu mediacji, które pozwalają na wypracowanie porozumienia między stronami lub jeżeli uzyskanie porozumienia nie będzie możliwe, w drodze postępowania sądowego.

Oprócz pozasądowych metod rozwiązywania sporów między skonfliktowanymi stronami jestem wsparciem dla Klientów na sali sądowej. 

Współpraca z Klientami bazuje na partnerskich relacjach, które oparte są na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu potrzeb Klienta i maksymalnym zabezpieczeniu Jego interesów. 

Poza tradycyjnymi spotkaniami w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu, możliwe są także nowoczesne formy porozumiewania się i wymiana dokumentacji w formie elektronicznej. Dzięki temu udzielam wsparcia nie tylko we Wrocławiu, ale także na odległość. 

Możliwe jest umówienie konsultacji  w innych dniach i godzinach niż praca Kancelarii.

Pomoc prawna świadczona jest na terenie Wrocławia oraz całej Polski.

W celu skorzystania z porady prawnej konieczne jest uprzednie umówienie spotkania.

Zapraszam do kontaktu.

Łączę wyrazy szacunku, Adwokat Mateusz Kuźmicki