Adwokat prawo cywilne Wrocław

Adw. Mateusz Kuźmicki

Adwokat prawo cywilne - adw. Mateusz Kuźmicki

W latach 2017 – 2020 r. odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie na egzaminie wstępnym uzyskałem jeden z najwyższych wyników wśród zdających. 

Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2779)

Certyfikowany mediator sądowy, wpisany w 2023 r. na listę stałych mediatorów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w uznanych kancelariach adwokackich na terenie województwa dolnośląskiego w których sprawy prowadziłem zarówno we współpracy z adwokatami jak i samodzielnie.

Udzielam wsparcia z wielu dziedzin prawa. 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Świadczę pomoc w zakresie szeroko pojętego p. cywilnego, m.in. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Rozwód

Reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • separację,
 • zniesienie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Alimenty

Prowadzę w imieniu Klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego,
 • alimenty na rzecz innych krewnych
 • uprawnionych do alimentacji,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • uchylenie alimentów,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • niealimentację.

Podział majątku

Wspieram Klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce m.in. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków.

Sprawy dotyczące dzieci

Świadczę pomoc dla Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków),
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

Inne sprawy dotyczące członków rodziny i bliskich

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny m.in. o:

 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zmianę ubezwłasnowolnienia,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej

Spadki

Prowadzę dla Klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • podział majątku spadkowego,
 • unieważnienie testamentu.

Adwokat prawo cywilne Wrocław

Prawo cywilne stanowi jedną z kluczowych i jednocześnie najbardziej kompleksowych dziedzin prawa, znajdującą się w obszarze prawa prywatnego. Jego głównym obszarem zainteresowania jest regulacja stosunków cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Prawo cywilne obejmuje zarówno aspekty majątkowe, jak i niemajątkowe. Istotnymi zasadami tej dziedziny prawa są autonomia podmiotów oraz swoboda umawiania się. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym służy klientom poradami prawnymi i reprezentuje ich interesy w kwestiach związanych z tą gałęzią prawa. Oferujemy wsparcie w przypadkach związanych z kwestiami współwłasności, ochroną zakłóconego posiadania, służebnościami gruntowymi i osobistymi, zasiedleniem, użytkowaniem, zastawem cywilnym zarówno na prawach, jak i na rzeczach, zastawem rejestrowym oraz użytkowaniem wieczystym. Posiadamy wnikliwą wiedzę na temat obowiązujących obecnie przepisów prawa cywilnego, co umożliwia nam profesjonalne świadczenie pomocy prawnej naszym klientom.

Prawo zobowiązań

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje także profesjonalne wsparcie prawne w obszarze prawa zobowiązań. Ten obszar prawa cywilnego zajmuje się regulacją różnych aspektów obrotu cywilnoprawnego, co obejmuje wymianę dóbr i usług, kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz rekompensaty w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej. W zakresie działań Kancelarii Adwokackiej znajdują się różne instytucje prawne związane z prawem zobowiązań, takie jak instytucja sprzedaży, gwarancji, rękojmi, prawo pierwokupu, prawo odkupu, umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, kontraktacji, pożyczki, bezpodstawnego wzbogacenia, dożywocia oraz umowy o roboty budowlane.

Prawo cywline – pomoc adwokata

Zapewniamy rzetelne zrozumienie każdej sytuacji prawnej. Nasza klientela składa się zarówno z osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Przeanalizujemy dogłębnie każdy aspekt problemu przedstawionego nam przez Państwa i wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Nasze działania odznaczają się uczciwością i etyką. Jesteśmy stale na bieżąco z orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, co zapewnia naszym Klientom pewność, że nasze porady prawne są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Działamy sprawnie i zawsze podejmujemy starania, aby nasze działania były efektywne. Rozumiemy, jak istotna jest pomoc prawna w dziedzinie prawa cywilnego, gdyż ma ona wpływ na wiele aspektów życia społecznego. Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, jak i w reprezentacji Klienta przed sądem. W razie potrzeby przygotowujemy odpowiednie pisma i dokumenty dla naszych Klientów. Zapewniamy pełną obsługę prawną w dziedzinie prawa cywilnego. Dzięki naszemu wielkiemu doświadczeniu i wysokiej skuteczności cieszymy się uznaniem i zaufaniem naszych Klientów.

Konsultacje

Udzielam porad prawnych w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.

Reprezentacja

Działam jako obrońca i pełnomocnik przed sądami, organami ścigania i administracji.

Obsługa prawna

Pomagam przedsiębiorcom w sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

Adwokat prawo cywilne Wrocław - pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz adwokata na terenie Wrocławia? Zapoznaj się z naszą Kancelarią i dowiedz się więcej o naszych specjalizacjach.

Nasza Kancelaria adwokacka, zlokalizowana we Wrocławiu, dąży do zapewnienia naszym Klientom wszechstronnej, profesjonalnej i rzetelnej obsługi prawnej, opierając się na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie zapewniamy indywidualne podejście i skupiamy się na znalezieniu najlepszego rozwiązania, które służy interesom Klienta i prowadzi do satysfakcjonującego zakończenia sprawy.

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych, zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i reprezentacji w konkretnych sprawach na różnych etapach – począwszy od etapu przedprocesowego, poprzez proces sądowy, aż po egzekucję.

Nasz zespół cechuje pełne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Rozumiemy delikatność tych dziedzin prawa i dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w sprawach rodzinnych.

Nasz priorytet to szybkie rozwiązywanie spraw, często poprzez mediację, która umożliwia osiągnięcie porozumienia między stronami. W przypadku, gdy mediacja nie przynosi rezultatów, podejmujemy działania sądowe.

Oprócz oferowania pozasądowych metod rozwiązywania sporów, reprezentujemy również Klientów na sali sądowej.

Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu jego interesów.

Oprócz tradycyjnych spotkań w naszej siedzibie we Wrocławiu, oferujemy również nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, co umożliwia nam świadczenie usług na odległość.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu zamieszkania Klienta.

Jesteśmy elastyczni pod względem dostępności, staramy się sprostać różnym terminom i godzinom, aby sprostać potrzebom naszych Klientów.

Nasze usługi prawne są dostępne nie tylko na terenie Wrocławia, ale również na terenie całej Polski.

Aby skorzystać z naszej pomocy prawnej, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Zapraszamy do kontaktu. 

Konsultacja