Specjalizacje

Prawo cywilne

Świadczę pomoc w zakresie szeroko pojętego p. cywilnego, m.in. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Rozwód

Reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • separację,
 • zniesienie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Alimenty

Prowadzę w imieniu Klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego,
 • alimenty na rzecz innych krewnych
 • uprawnionych do alimentacji,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • uchylenie alimentów,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • niealimentację.

Podział majątku

Wspieram Klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce m.in. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków.

Sprawy dotyczące dzieci

Świadczę pomoc dla Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków),
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

Inne sprawy dotyczące członków rodziny i bliskich

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny m.in. o:

 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zmianę ubezwłasnowolnienia,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej

Spadki

Prowadzę dla Klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • podział majątku spadkowego,
 • unieważnienie testamentu.

Adwokat Wrocław, Kancelaria Adwokacka Adw. Mateusz Kuźmicki

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz adwokata we Wrocławiu? Dowiedz się więcej o Kancelarii, a później sprawdź w jakich dziedzinach prawa specjalizuje się Kancelaria.

Jako adwokat, jestem w pełni świadomy, że spory prawne to nie tylko rozwiązywanie sporu w oparciu o „suche” przepisy czy orzecznictwo.

Każda prowadzona przeze mnie sprawa ma dla mnie niepowtarzalny charakter i tym samym do każdego Klienta podchodzę w sposób wysoce indywidualny.

Zdaję sobie sprawę, że zawiłe procedury prawne i niejednoznaczne przepisy zwiększają poczucie bezsilności i dezorientacji, dlatego też prowadzę sprawy oraz świadczę wszelką pomoc prawną, w sposób prosty i zrozumiały, wyjaśniając dalsze etapy postępowania, czy kolejne planowane kroki prawne.

W komunikacji z Klientami rozwiewam wszelkie wątpliwość językiem, który pozbawiony jest prawniczego żargonu.

Zależy mi na tym aby ten trudny czas, jakim jest proces, był dla Klientów możliwie najmniej stresujący dzięki atmosferze zaufania oraz pełnego zrozumienia.

W mojej pracy przyświeca mi przede wszystkim dobro Klienta, skuteczne i szybkie poprowadzenie sprawy oraz rozwiązanie problemu, z którym Klient przychodzi do Kancelarii.

Zlecając mi do prowadzenia sprawę, macie Państwo pewność, że wszystkie czynności procesowe prowadzone będą przeze mnie osobiście, bez udziału asystentów.

Wiem, że wyłącznie osobiste zaangażowanie adwokata prowadzącego sprawę gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

Doradzam Klientom w rozwiązywaniu problemów w każdym stadium postępowania.