Rozwód Wrocław

Adw. Mateusz Kuźmicki

Jesteśmy ekspertami w obszarze kwestii związanych z rozwodami oraz sprawami rodzinny, i dostarczamy wszechstronnego wsparcia prawnego na każdym etapie procesu rozwodowego.

Adwokat Wrocław - adw. Mateusz Kuźmicki

W latach 2017 – 2020 r. odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie na egzaminie wstępnym uzyskałem jeden z najwyższych wyników wśród zdających. 

Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2779)

Certyfikowany mediator sądowy, wpisany w 2023 r. na listę stałych mediatorów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w uznanych kancelariach adwokackich na terenie województwa dolnośląskiego w których sprawy prowadziłem zarówno we współpracy z adwokatami jak i samodzielnie.

Udzielam wsparcia z wielu dziedzin prawa. 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

Doświadczony adwokat w sprawach rozwodowych

Statystyki pokazują, że nawet co trzecie polskie małżeństwo kończy się rozwodem, który jest najczęściej spowodowany zdradą, niezgodnością charakterów, alkoholizmem jednego z małżonków lub trudnościami finansowymi w związku. Bez względu na źródło problemu, rozwód stanowi zazwyczaj trudne i emocjonalnie obciążające doświadczenie. Przejście przez ten proces nie jest łatwe, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Nasza kancelaria zajmująca się sprawami rozwodowymi, nie tylko zapewni należytą obsługę prawną, ale przede wszystkim dokona wszelkich starań, aby sprawa zakończyła się z pożądanym przez Klienta wynikiem.

W celu uzyskania interesujących Państwa informacji, zapraszamy do kontaktu.

Warto wiedzieć

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa to niejednokrotnie jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. Jednak gdy ta decyzja zostanie już podjęta, Klienci muszą stawić czoła wielu formalnościom, które są niezbędne do uzyskania rozwodu. Przed podjęciem decyzji warto rozważyć także skorzystanie z pomocy adwokata.  Poniżej prezentujemy krótki przewodnik jak się rozwieść

Czy mogę rozwieść się poza sądem?

Niestety polskie prawo nie przewiduje możliwości rozwodzenia się np. u notariusza lub w drodze jakiejkolwiek umowy. Tym samym w Polsce rozwód może być orzeczony wyłącznie przez sąd na skutek złożenia pozwu przez jednego z małżonków.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jeszcze jeden z małżonków w tej miejscowości przebywa. Jeżeli jednak oboje małżonkowie mieszkają już w innych miejscowościach, wtedy właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego małżonka.

Przykład: małżonkowie mieszkali razem we Wrocławiu, ale żona wyjechała do Warszawy, a mąż do Łodzi, wtedy, gdyż żona chce pozwać męża będzie składała pozew do sądu okręgowego w Warszawie.

Jak mogę złożyć pozew?

Pozew o rozwód należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu poleconego, lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu okręgowego.

Ile kosztuje opłacenie pozwu?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie to wydatek rzędu 600,00 zł, ta opłata ma charakter stały.
Jednak, jeżeli sąd orzeknie rozwód bez ustalania winy małżonków (rozwód bez orzekania o winie), to sąd zwraca stronie powodowej 300,00 zł, a stronę pozwaną wzywa do partycypacji w kosztach i nakłada na stronę pozwaną obowiązek zwrotu stronie powodowej kwoty 150,00 zł.

Czy potrzebuję adwokata do sprawy o rozwód?

Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa to niejednokrotnie jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu. Jednak gdy ta decyzja zostanie już podjęta, Klienci muszą stawić czoła wielu formalnościom, które są niezbędne do uzyskania rozwodu. Przed podjęciem decyzji warto rozważyć także skorzystanie z pomocy adwokata. Udział adwokata nie jest niezbędny w sprawie o rozwód. Podkreślenia wymaga jednak, że jego pomoc może być nieoceniona już w przypadku sprawy rozwodowej, w której rozstrzygana jest wina małżonka. Zazwyczaj są to sprawy generujące mnogą ilość pism procesowych, które wymagają narracji pozbawionej emocjonalnych zarzutów i wzajemnych pretensji, które często z punktu procesu mogą mieć marginalnie znaczenia, a finalnie mogą danej stronie – powodowi lub pozwanemu zaszkodzić.
Adwokat będzie też w stanie zadbać za klienta o jego dobro i jego interesy, gdy obecność strony nie będzie w sądzie niezbędna, a klient nie chce się konfrontować z przyszłym ex.

Ilu sędziów będzie rozpatrywało moja sprawę?

W sprawach o rozwód bierze udział jeden sędzia zawodowy – jest przewodniczącym składu i dwóch sędziów ławników. Sędziowie ławnicy są to sędziowie niezawodowi, stanowiący tzw. “czynnik społeczny” wymiaru sprawiedliwości. 

Czy moja obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

W każdej sprawie o rozwód obowiązkowym elementem postępowania dowodowego jest przesłuchanie stron – czyli małżonków. Nasza obecność będzie więc obowiązkowa na rozprawie, na której mamy być przesłuchani.
Dodatkowo, powód i pozwany muszą stawić się na te rozprawy, które sąd uznał za obowiązkowe. Stawiennictwo na rozprawę w pozostałych przypadkach nie jest obowiązkowe i może w nich uczestniczyć ustanowiony za nas w sprawie adwokat (o ile strona takiego pełnomocnika ustanowiła).

Jakie dokumenty potrzebuję do pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód należy załączyć:

  • oryginał odpisu aktu małżeństwa;
  • odpisy skrócone aktów urodzenie dzieci (jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci);
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód;
  • dowody dotyczące alimentów na dzieci (jeżeli mamy wspólne dzieci, które pozostają na utrzymaniu rozwodzących się rodziców),
  • kopię pozwu wraz z załącznikami,
  • odpis pozwu wraz z załącznikami.

Nie jest to kompletna lista dokumentów, ponieważ w pozwie o rozwód możemy dochodzić jeszcze innych kwestii, np. ustalenia przez sąd sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. 

Czy w pozwie rozwodowym mogę złożyć dodatkowe wnioski?

Tak, w pozwie o rozwód można złożyć dodatkowe wnioski, np. o podział majątku (o ile postępowanie działowe nie przedłuży postępowania rozwodowego). Dodatkowo można złożyć wniosek o alimenty dla małoletnich dzieci, o alimenty dla nas – małżonka, który się rozwodzi. Przede wszystkim warto składać wnioski zabezpieczające nasze roszczenia, np. o zabezpieczenie alimentów na czas postępowania rozwodowego. W pozwie możliwe jest złożenie wniosku o ustalenie przez sąd sposobu korzystania ze wspólnego domu czy mieszkania.

 Czy na sprawie rozwodowej mogę podzielić majątek wspólny?

Tak, jest możliwe podzielenie majątku w sprawie rozwodowej, pod warunkiem, że małżonkowie są zgodni co do składników wchodzących do majątku wspólnego oraz sposobu ich podziału.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Odpowiedź na to pytanie nie jednoznaczna. Co do zasady, wyrok w sprawie o rozwód bez orzekania o winie małżonka może skończyć się już na jednej rozprawie, o ile małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci.
Natomiast postępowanie w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie, i w sytuacji gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, może trwać przed sądem I instancji nawet kilkanaście miesięcy.

 Kiedy sąd może orzec o winie obojga małżonków?

Dla wielu osób zaskakujący jest fakt, iż w przypadku nawet oczywiście mniejszej winy małżonka za rozkład pożycia, a z drugiej strony oczywistej winy drugiego małżonka, sąd orzeknie najprawdopodobniej rozwód z orzeczeniem o winie obojga małżonków. Upraszczając sprawę i obrazując to w sposób procentowy; wina żony – 10 %, wina męża – 90% = orzeczenie o winie obojga małżonków za rozpad.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na podział majątku wspólnego?

Samo orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa jednego z małżonków nie ma wpływu na warunki podziału majątku wspólnego, co sprowadza się do tego, że każdy z małżonków co do zasady otrzyma połowę majątku. Jednak jeżeli jeden z małżonków trwonił majątek w czasie trwania związku małżeńskiego, np. na drogie podróże, markowe ubrania, a drugi z małżonków żył na jaskrawie niższym poziomie lub wtedy gdy jeden z małżonków trwonił wspólny majątek na hazard, narkotyki oraz inne używki, wtedy usprawiedliwiony będzie wniosek o ustalenie nierównych udziałów każdego z małżonków w majątku wspólnym dochodzony w odrębnym postępowaniu.

 

 

Czy po rozwodzie mogę pozostać przy starym nazwisku?

Oczywiście, żaden z małżonków (bo przecież przy zawieraniu związku małżeńskiego mąż może przyjąć nazwisko żony) nie może żądać od byłego małżonka aby ten “oddał” nazwisko i wrócił do nazwiska sprzed małżeństwa.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Sąd orzeka rozwód gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełność oznacza, że małżonków nie łączy już płaszczyzna ekonomiczna (każdy ma swój budżet, a nawet jeżeli mieszkają w jednej nieruchomości, to każdy płaci za siebie, w lodówce każdy ma swoje półki), psychiczna (małżonkowie nie darzą się uczuciem miłości) i fizyczna (między małżonkami nie dochodzi do zbliżeń fizycznych). Rozpad wszystkich więzi musi nastąpić łącznie. Jeżeli więc małżonkowie nie uprawiają seksu i nie prowadzą razem gospodarstwa domowego, ale przed obliczem sądu twierdzą, że nadal darzą się uczuciem, sąd rozwodu nie orzeknie. 

Trwałość natomiast oznacza, że stan rozpadu trzech powyższych więzi nie ma charakteru przejściowego, tj. trwa od dłuższego czasu; sądy przyjmują tu zazwyczaj okres 6 miesięcy.

Czy w sądzie muszę mówić o sprawach intymnych związanych z pożyciem małżeńskim?

Standardowym pytaniem w trakcie postępowania rozwodowego jest pytanie kiedy miał miejsce ostatni stosunek seksualny małżonków. Jednak jeżeli rozwodowi towarzyszą okoliczności związane ze zdradą najprawdopodobniej skład sędziowski będzie pytał i o okoliczności zdrady, i o jej charakter. 

W czym możemy pomóc?

Sprawa rozwodowa

Przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew oraz apelacje w sprawach rozwodowych, reprezentujemy klientów w sądzie, pomagamy osiągnąć najkorzystniejsze warunki rozwodu.

Sprawa o alimenty

Pomagamy uzyskać pieniądze potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego do alimentacji, zajmujemy się sprawami o podwyższenie lub obniżenie istniejących już alimentów

Podział majątku

Sporządzamy pozwy, odpowiedzi na pozew oraz apelacje w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego, pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego podziału majątkowego

Separacja

Wspieramy w formalnym uzyskaniu separacji sądowej.

Prawo rodzinne

Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem rodzinnym m.in. sprawami z zakresu wykonywania kontaktów z dziećmi, ustalaniem zakresu władzy rodzicielskiej.

Pozew & pismo procesowe

Opracowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, pozwy, wnioski, apelacje, reprezentujemy swoich klientów podczas rozpraw sądowych, przed organami administracji publicznej, bankami oraz innymi instytucjami.

Konsultacje

Udzielam porad prawnych w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.

Reprezentacja

Działam jako obrońca i pełnomocnik przed sądami, organami ścigania i administracji.

Obsługa prawna

Pomagam przedsiębiorcom w sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

Adwokat Wrocław - pomoc prawna

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Szukasz adwokata w rejonie Wrocławia? Dowiedz się więcej o naszej Kancelarii i zapoznaj się z naszymi obszarami specjalizacji.

Nasza Kancelaria adwokacka z siedzibą we Wrocławiu ma na celu zapewnić naszym Klientom kompleksową, profesjonalną i rzetelną obsługę prawną, opartą na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie gwarantujemy indywidualne podejście, a także dążenie do znalezienia najlepszego rozwiązania, które służy interesom Klienta i prowadzi do pomyślnego zakończenia sprawy.

Oferujemy usługi prawnicze w formie stałej obsługi prawnej oraz reprezentacji w konkretnej sprawie na różnych etapach – począwszy od przedprocesowego, poprzez proces sądowy, aż po egzekucję.

Jesteśmy znani z pełnego zaangażowania w każdą powierzona nam sprawę. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Rozumiemy delikatność tych kwestii i dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w sprawach rodzinnych.

Nasz priorytet to szybkie rozwiązanie spraw, często poprzez mediację, która umożliwia osiągnięcie porozumienia między stronami. W przypadku niemożliwości porozumienia, podejmujemy działania sądowe.

Nie tylko oferujemy pozasądowe metody rozwiązywania sporów, ale także reprezentujemy Klientów na sali sądowej.

Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu jego interesów.

Oprócz tradycyjnych spotkań w naszej siedzibie we Wrocławiu, oferujemy również nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, co umożliwia nam świadczenie usług na odległość.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu zamieszkania Klienta.

Dostosowujemy się do różnych dni i godzin, aby sprostać potrzebom Klientów.

Nasze usługi prawnicze są dostępne na terenie Wrocławia i całej Polski.

Aby skorzystać z naszej pomocy prawnej, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Zapraszamy do kontaktu.

Konsultacja