Kancelaria prawnicza Wrocław

Adw. Mateusz Kuźmicki

Kancelaria prawnicza Wrocław - adw. Mateusz Kuźmicki

W latach 2017 – 2020 r. odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, gdzie na egzaminie wstępnym uzyskałem jeden z najwyższych wyników wśród zdających. 

Laureat Izbowego Konkursu Krasomówczego.

Wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu (WRO/Adw/2779)

Certyfikowany mediator sądowy, wpisany w 2023 r. na listę stałych mediatorów Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w uznanych kancelariach adwokackich na terenie województwa dolnośląskiego w których sprawy prowadziłem zarówno we współpracy z adwokatami jak i samodzielnie.

Udzielam wsparcia z wielu dziedzin prawa. 

W szczególności kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i spadkowym.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Świadczę pomoc w zakresie szeroko pojętego p. cywilnego, m.in. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Rozwód

Reprezentuję Klientów m.in. w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzeczenia o winie,
 • separację,
 • zniesienie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Alimenty

Prowadzę w imieniu Klientów m.in. sprawy o:

 • alimenty na rzecz małoletniego,
 • alimenty na rzecz innych krewnych
 • uprawnionych do alimentacji,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
 • uchylenie alimentów,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • niealimentację.

Podział majątku

Wspieram Klientów w często żmudnych i długotrwałych postępowaniach o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską. Potrzeba dokonania takiego podziału istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje. Ma to miejsce m.in. w przypadku rozwodu, czy śmierci jednego z małżonków.

Sprawy dotyczące dzieci

Świadczę pomoc dla Klientów w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w tym o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków),
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • zaprzeczenie/ustalenie macierzyństwa,
 • zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa.

Inne sprawy dotyczące członków rodziny i bliskich

Reprezentuję Klientów w sprawach dotyczących członków rodziny m.in. o:

 • ubezwłasnowolnienie częściowe,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite,
 • ustanowienie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • ustanowienie kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej,
 • zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej z opieki,
 • uchylenie ubezwłasnowolnienia,
 • zmianę ubezwłasnowolnienia,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej

Spadki

Prowadzę dla Klientów m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zachowek,
 • podział majątku spadkowego,
 • unieważnienie testamentu.

Konsultacje

Udzielam porad prawnych w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.

Reprezentacja

Działam jako obrońca i pełnomocnik przed sądami, organami ścigania i administracji.

Obsługa prawna

Pomagam przedsiębiorcom w sprawach związanych z działalnością gospodarczą.

Kancelaria prawnicza Wrocław - pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Szukasz adwokata na terenie Wrocławia? Zapoznaj się z naszą Kancelarią i dowiedz się więcej o naszych specjalizacjach.

Nasza Kancelaria adwokacka, zlokalizowana we Wrocławiu, dąży do zapewnienia naszym Klientom wszechstronnej, profesjonalnej i rzetelnej obsługi prawnej, opierając się na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie zapewniamy indywidualne podejście i skupiamy się na znalezieniu najlepszego rozwiązania, które służy interesom Klienta i prowadzi do satysfakcjonującego zakończenia sprawy.

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych, zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i reprezentacji w konkretnych sprawach na różnych etapach – począwszy od etapu przedprocesowego, poprzez proces sądowy, aż po egzekucję.

Nasz zespół cechuje pełne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Rozumiemy delikatność tych dziedzin prawa i dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w sprawach rodzinnych.

Nasz priorytet to szybkie rozwiązywanie spraw, często poprzez mediację, która umożliwia osiągnięcie porozumienia między stronami. W przypadku, gdy mediacja nie przynosi rezultatów, podejmujemy działania sądowe.

Oprócz oferowania pozasądowych metod rozwiązywania sporów, reprezentujemy również Klientów na sali sądowej.

Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb Klienta, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu jego interesów.

Oprócz tradycyjnych spotkań w naszej siedzibie we Wrocławiu, oferujemy również nowoczesne formy komunikacji elektronicznej, co umożliwia nam świadczenie usług na odległość.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu zamieszkania Klienta.

Jesteśmy elastyczni pod względem dostępności, staramy się sprostać różnym terminom i godzinom, aby sprostać potrzebom naszych Klientów.

Nasze usługi prawne są dostępne nie tylko na terenie Wrocławia, ale również na terenie całej Polski.

Aby skorzystać z naszej pomocy prawnej, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.

Zapraszamy do kontaktu. 

Konsultacja